INDONESIA CALL AREA AWARD ( ICAA )

RULES :

Sebagai pengakuan atas komunikasi  amatir radio dengan Mode Phone, CW, Digital.

YB6_DXCommunity mengeluarkan penghargaan pengakuan untuk stasiun radio amatir dan SWL di dunia. Kualifikasi untuk Indonesia Call Area Award didasarkan pada pemeriksaan oleh Manajer Penghargaan untuk file log Adif melalui aplikasi. Pemohon harus membuktikan bahwa Anda telah melakukan komunikasi dengan stasiun  amatir radio Indonesia Call Area 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 minimal 100 qso.

 • Callsign yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut :

– YB0AA – YZ / YE0AA – YZ / YC0AA – YZ / YF0AA – YZ / YD0AA – YZ / YG0AA – YZ.

– YB0AAA – PZZ / YE0AAA – PZZ / YC0AAA – PZZ / YF0AAA – PZZ / YD0AAA – PZZ / YG0AAA – PZZ.

– YB0RAA – YZZ / YE0RAA – YZZ / YC0RAA – YZZ / YF0RAA – YZZ / YD0RAA – YZZ / YG0RAA – YZZ.

– YB0AAAA – YZZZ / YE0AAAA – YZZZ / YC0AAAA – YZZZ / YF0AAAA – YZZZ / YD0AAAA – YZZZ / YG0AAAA – YZZZ.

– YB1AA – QZ / YE1AA – QZ / YC1AA – QZ / YF1AA – QZ / YD1AA – QZ / YG1AA – QZ.

–  YB1AAA – PZZ /  YE1AAA – PZZ /  YC1AAA – PZZ /  YF1AAA – PZZ /  YD1AAA – PZZ /  YG1AAA – PZZ.

– YB1AAAA – QZZZ / YE1AAAA – QZZZ / YC1AAAA – QZZZ / YF1AAAA – QZZZ / YD1AAAA – QZZZ / YG1AAAA – QZZZ.

– YB1RA – YZ / YE1RA – YZ / YC1RA – YZ / YF1RA – YZ / YD1RA – YZ / YG1RA – YZ.

–  YB1RAA – YZZ / YE1RAA – YZZ / YC1RAA – YZZ / YF1RAA – YZZ / YD1RAA – YZZ / YG1RAA – YZZ.

–  YB1RAAA – YZZZ / YE1RAAA – YZZZ / YC1RAAA – YZZZ / YF1RAAA – YZZZ / YD1RAAA – YZZZ / YG1RAAA – YZZZ

– YB2AA – YZ / YE2AA – YZ / YC2AA – YZ / YF2AA – YZ / YD2AA – YZ / YG2AA – YZ.

– YB2AAA – PZZ / YE2AAA – PZZ / YC2AAA – PZZ / YF2AAA – PZZ / YD2AAA – PZZ / YG2AAA – PZZ.

– YB2RAA – YZZ / YE2RAA – YZZ / YC2RAA – YZZ / YF2RAA – YZZ / YD2RAA – YZZ / YG2RAA – YZZ.

– YB2AAAA – YZZZ / YE2AAAA – YZZZ / YC2AAAA – YZZZ / YF2AAAA – YZZZ / YD2AAAA – YZZZ / YG2AAAA – YZZZ.

– YB3AA – YZ / YE3AA – YZ / YC3AA – YZ / YF3AA – YZ / YD3AA – YZ / YG3AA – YZ.

– YB3AAA – PZZ / YE3AAA – PZZ / YC3AAA – PZZ / YF3AAA – PZZ / YD3AAA – PZZ / YG3AAA – PZZ.

– YB3RAA – YZZ / YE3RAA – YZZ / YC3RAA – YZZ / YF3RAA – YZZ / YD3RAA – YZZ / YG3RAA – YZZ.

– YB3AAAA – YZZZ / YE3AAAA – YZZZ / YC3AAAA – YZZZ / YF3AAAA – YZZZ / YD3AAAA – YZZZ / YG3AAAA – YZZZ.

– YB4AA – YZ / YE4AA – YZ / YC4AA – YZ / YF4AA – YZ / YD4AA – YZ / YG4AA – YZ.

– YB4AAA – PZZ / YE4AAA – PZZ / YC4AAA – PZZ / YF4AAA – PZZ / YD4AAA – PZZ / YG4AAA – PZZ.

– YB4RAA – YZZ / YE4RAA – YZZ / YC4RAA – YZZ / YF4RAA – YZZ / YD4RAA – YZZ / YG4RAA – YZZ.

– YB4AAAA – YZZZ / YE4AAAA – YZZZ / YC4AAAA – YZZZ / YF4AAAA – YZZZ / YD4AAAA – YZZZ / YG4AAAA – YZZZ.

– YB5AA – YZ / YE5AA – YZ / YC5AA – YZ / YF5AA – YZ / YD5AA – YZ / YG5AA – YZ.

– YB5AAA – PZZ / YE5AAA – PZZ / YC5AAA – PZZ / YF5AAA – PZZ / YD5AAA – PZZ / YG5AAA – PZZ.

– YB5RAA – YZZ / YE5RAA – YZZ / YC5RAA – YZZ / YF5RAA – YZZ / YD5RAA – YZZ / YG5RAA – YZZ.

– YB5AAAA – YZZZ / YE5AAAA – YZZZ / YC5AAAA – YZZZ / YF5AAAA – YZZZ / YD5AAAA – YZZZ / YG5AAAA – YZZZ.

– YB6AA – YZ / YE6AA – YZ / YC6AA – YZ / YF6AA – YZ / YD6AA – YZ / YG6AA – YZ.

– YB6AAA – PZZ / YE6AAA – PZZ / YC6AAA – PZZ / YF6AAA – PZZ / YD6AAA – PZZ / YG6AAA – PZZ.

– YB6RAA – YZZ / YE6RAA – YZZ / YC6RAA – YZZ / YF6RAA – YZZ / YD6RAA – YZZ / YG6RAA – YZZ.

– YB6AAAA – YZZZ / YE6AAAA – YZZZ / YC6AAAA – YZZZ / YF6AAAA – YZZZ / YD6AAAA – YZZZ / YG6AAAA – YZZZ.

– YB7AA – YZ / YE7AA – YZ / YC7AA – YZ / YF7AA – YZ / YD7AA – YZ / YG7AA – YZ.

– YB7AAA – PZZ / YE7AAA – PZZ / YC7AAA – PZZ / YF7AAA – PZZ / YD7AAA – PZZ / YG7AAA – PZZ.

– YB7RAA – YZZ / YE7RAA – YZZ / YC7RAA – YZZ / YF7RAA – YZZ / YD7RAA – YZZ / YG7RAA – YZZ.

– YB7AAAA – NZZZ / YE7AAAA – NZZZ / YC7AAAA – NZZZ / YF7AAAA – NZZZ / YD7AAAA – NZZZ / YG7AAAA – NZZZ.

 • YB7TAAA – YZZZ / YE7TAAA – YZZZ / YC7TAAA – YZZZ / YF7TAAA – YZZZ / YD7TAAA – YZZZ / YG7TAAA – YZZZ.

– YB8AA – HZ / YE8AA – HZ / YC8AA – HZ / YF8AA – HZ / YD8AA – HZ / YG8AA – HZ.

–  YB8AAA – HZZ /  YE8AAA – HZZ /  YC8AAA – HZZ /  YF8AAA – HZZ /  YD8AAA – HZZ /  YG8AAA – HZZ.

– YB8AAAA – HZZZ / YE8AAAA – HZZZ / YC8AAAA – HZZZ / YF8AAAA – HZZZ / YD8AAAA – HZZZ / YG8AAAA – HZZZ.

– YB8IA – LZ / YE8IA – LZ / YC8IA – LZ / YF8IA – LZ / YD8IA – LZ / YG8IA – LZ.

–  YB8IAA – LZZ /  YE8IAA – LZZ /  YC8IAA – LZZ /  YF8IAA – LZZ /  YD8IAA – LZZ /  YG8IAA – LZZ.

– YB8IAAA – LZZZ / YE8IAAA – LZZZ / YC8IAAA – LZZZ / YF8IAAA – LZZZ / YD8IAAA – LZZZ / YG8IAAA – LZZZ.

– YB8MA – PZ / YE8MA – PZ / YC8MA – PZ / YF8MA – PZ / YD8MA – PZ / YG8MA – PZ.

–  YB8MAA – PZZ /  YE8MAA – PZZ /  YC8MAA – PZZ /  YF8MAA – PZZ /  YD8MAA – PZZ /  YG8MAA – PZZ.

– YB8MAAA – PZZZ / YE8MAAA – PZZZ / YC8MAAA – PZZZ / YF8MAAA – PZZZ / YD8MAAA – PZZZ / YG8MAAA – PZZZ.

– YB8QA – UZ / YE8QA – UZ / YC8QA – UZ / YF8QA – UZ / YD8QA – UZ / YG8QA – UZ.

–  YB8RAA – UZZ /  YE8RAA – UZZ /  YC8RAA – UZZ /  YF8RAA – UZZ /  YD8RAA – UZZ /  YG8RAA – UZZ.

– YB8RAAA – UZZZ / YE8RAAA – UZZZ / YC8RAAA – UZZZ / YF8RAAA – UZZZ / YD8RAAA – UZZZ / YG8RAAA – UZZZ.

– YB8VA – YZ / YE8VA – YZ / YC8VA – YZ / YF8VA – YZ / YD8VA – YZ / YG8VA – YZ.

–  YB8VAA – YZZ /  YE8VAA – YZZ /  YC8VAA – YZZ /  YF8VAA – YZZ /  YD8VAA – YZZ /  YG8VAA – YZZ.

– YB8VAAA – YZZZ / YE8VAAA – YZZZ / YC8VAAA – YZZZ / YF8VAAA – YZZZ / YD8VAAA – YZZZ / YG8VAAA – YZZZ.

– YB9AA – FZ / YE9AAA – FZZ / YC9AA – FZ / YF9AAA – FZZ / YD9AA – FZ / YG9AAA – FZZ.

– YB9GA – KZ / YE9GAA – KZZ / YC9GA – KZ / YF9GAA – KZZ / YD9GA – KZ / YG9GAA – KZZ.

– YB9LA – PZ / YE9LAA – PZZ / YC9LA – PZ / YF9LAA – PZZ / YD9LA – PZ / YG9LAA – PZZ.

– YB9QA – TZ / YE9RAA – TZZ / YC9QA – TZ / YF9RAA – TZZ / YD9QA – TZ / YG9RAA – TZZ.

– YB9UA – YZ / YE9UAA – YZZ / YC9UA – YZ / YF9UAA – YZZ / YD9UA – YZ / YG9UAA – YZZ.

 • Permohonan dapat berupa mode campuran atau satu mode.
 • Semua QSO akan dipertimbangkan dalam band dan mode mereka sendiri.
 • Jika ada lebih dari satu QSO di  Band yang sama, Mode yang sama, Callsign yang sama, hanya satu qso terakhir yang valid untuk aplikasi tersebut.
 • Kategory Award :

 

1.Indonesia Call Area Award Basic

 • Komunikasi dengan 100 Station Amatir Radio Indonesia dari Call Area 0 sampai dengan Call Area 9.

2. Indonesia Call Area Award Bronze

 • Komunikasi dengan 200 Station Amatir Radio Indonesia dari Call Area 0 sampai dengan Call Area 9.

3. Indonesia Call Area Award Silver

 • Komunikasi dengan 300 Station Amatir Radio Indonesia dari Call Area 0 sampai dengan call area 9.

4. Indonesia Call Area Award Gold

 • Komunikasi dengan 400 Station Amatir Radio Indonesia dari Call Area 0 sampai dengan Call Area 9.

5. Indonesia Call Area Award Platinum

 • Komunikasi dengan 500 Station Amatir Radio Indonesia dari Call Area 0 sampai dengan call area 9.

6. Award ini hanya berlaku untuk Member YB6-DXCommunity

7. Untuk claim Award silahkan login di akun member YB6-DXChttps://member.yb6-dxc.net/ )

PRESIDENT YB6-DXCommunity

ANDA YUDAS SE – YB6HAI

YB6_DXCom#001

MANAGER AWARD

IRFAN PRATOMO – YC0RXA

YB6_DXCom#019

AWARD DESIGN

DONY FIKRI AKBAR – YB4FIK

YB6_DXCom#090

YC3FPI